Fanpage superstar

Melayu Maya - Informasi Internet

21 September 2012

5 Jenis Utama Lesen Memandu Di Malaysia


                  Terdapat banyak jenis lesen memandu melayak seseorang memandu kenderaan di Malaysia. Sebelum kita bincang bagaimana untuk mendapatkan lesen memandu di Malaysia, adalah lebih baik untuk membincangkan jenis-jenis lesen memandu utama yang boleh dimiliki seseorang warganegara Malaysia. Terdapat  5 jenis utama lesen memandu di Malaysia iaitu Learner Driving Licence (LDL), Probationary Driving Licence (PDL), Competent Driving Licence (CDL), Vocational Driving Licence (VDL).

            Setelah mengetahui jenis-jenis lesen utama di Malaysia yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Malaysia, kita membincangkan pula bagaimana untuk mendapatkan lesen tersebut. Kelayakan bagi seseorang yang ingin mendapatkan lesen memandu kenderaan adalah berdasarkan jenis kenderaan yang ingin dipandu. Bagi kenderaan jenis kereta pemohon hendaklah berumur 17 tahun manakala bagi motorsikal pula pemohon berumur 16 tahun.

            Kedua, Kita perlu mendaftar dengan Institut memandu. Pendaftaran ini perlu bagi membolehkan seseorang itu mengikuti kelas yang akan diadakan oleh Institut Memandu. Pastikan anda berbincang dengan pengusaha Institut memandu tersebut mengenai jumlah bayaran yang perlu bagi lesen yang anda ingin miliki.

            Ketiga, anda perlu menyertai kelas iaitu kursus 5 jam KPP (Kursus Pendidikan Pemandu), Ujian undang-undang berkomputer, Kursus Pra L  iaitu teori 3 jam dan amali 3 jam, ujian pra kelayakan atau Q.T.I. dan akhir sekali lulus ujian praktikal yang dijalankan oleh pihak JPJ.

            Kursus Pendidikan Pemandu hendaklah dihadiri selama 5 jam dan anda boleh memilih hari yang sesuai dengan masa anda untuk menghadirinya. Biasanya kursus ini akan diadakan dalam 1 hari contohnya dari pukul 10.00 pagi sehingga 4 petang. Semasa menghadiri kursus ini pelajar perlu berpakaian kemas. Sijil akan dikeluarkan oleh Institut Memandu tersebut dan sah sehingga selama 1 tahun untuk melayakkan anda untuk menduduki ujian undang-undang berkomputer.

            Setelah memiliki sijil Kursus Pendidikan Pemandu, anda boleh mengambil Ujian Undang-undang Berkomputer bagi melayakkan anda menghadiri kelas Kursus Pra L. Markah lulus ialah 42/50. Sekiranya gagal anda boleh mengambil semula ujian tersebut sehingga lulus. Setelah lulus ujian undang-undang berkomputer ini, sijil akan dikeluarkan. Sijil ini sah selama 1 tahun.

            Dengan sijil  Undang-undang Berkomputer ini anda layak untuk mendapatkan Learner Driving Licence (LDL) dengan syarat menghadiri kelas Kursus Pra L secara teori 3 jam dan amali 3 jam bagi mendapatkan sijil JPJL2B. Kira-kira seminggu  selepas kursus tersebut anda boleh mendapatkan lesen Learner Driving Licence (LDL).
           
             Setelah memperolehi lesen LDL ini anda layak untuk belajar secara praktikal memandu. Bagi motorsikal, anda boleh memandu di jalan raya tanpa pengajar. Manakala bagi memandu kereta pula, anda perlu belajar memandu dengan pengajar yang memiliki sijil pengajar. Biasanya latihan memandu ini diadakan dalam 4 – 5 kelas selama 10 jam terkumpul. Ini bergantung kepada kemahiran calon tersebut.
            
          Anda perlu menduduki Ujian Q.T.I yang dijalankan oleh institut memandu. Ujian ini bagi memastikan anda layak untuk diuji oleh JPJ. Ini bergantung kepada tahap kemahiran memandu seseorang itu. Penguji boleh mencadangkan agar individu yang gagal dalam ujian ini untuk belajar 1 atau 2 kelas semula sebelum diuji. Sekiranya lulus calon akan diuji secara praktikal oleh JPJ.
            
             Ujian Praktikal oleh JPJ dibuat oleh pengawai penguji dari pihak JPJ. Ujian ini memastikan sama ada calon tersebut layak untuk mendapatkan lesen memandu atau tidak. Ujian ini termasuklah kecekapan memandu semasa di jalan raya. Setelah lulus ujian ini, calon akan mendapat Probationary Driving Licence (PDL) atau lebih kenali lesen P selama 2 tahun sebelum mendapatkan lesen  Competent Driving Licence (CDL) iaitu lesen D.
            
                Proses pengujian pemandu ini penting bagi membolehkan seseorang itu layak untuk memandu di jalan raya kerana kemahiran memandu perlu dipelajari dan bukannya satu perkara yang boleh dipandang ringan.
19 September 2012

Sumber Inovasi Dalam Proton

         Inovasi yang berlaku dalam kejuruteraan proton berkaitrapat dengan sumber inovasi yang diperolehi oleh syarikat tersebut. Inovasi adalah fungsi utama dalam proses keusahawanan. Dengan adanya inovasi dalam proton, sesuatu idea menghasilkan automobil akan terhasil apabila terdapatnya individu atau kumpulan yang kreatif dalam menghasilkan produk yang lebih berkualiti. Setiap organisasi yang mengeluarkan produk mempunyai saingan dalam pemasaran. Inovasi akan berlaku sekiranya wujud persaingan dalam mengeluarkan produk terkini. Pihak Proton banyak mencari sumber inovasi yang berkualiti bagi memantapkan lagi pengeluaran automobil nasional ni bagi bersaing dengan pengeluar kereta di Malaysia terutama Perusahaan Otomobil Kedua Sdn Bhd (PERODUA). Terdapat empat (4) sumber inovasi yang diperolehi oleh Proton.

1. Sumber yang tidak sengaja

          Dalam mempertingkatkan lagi inovasi dalam reka bentuk dan reka cipta Proton mendapat idea dari sumber yang tidak sengaja terutama dari Pertandingan Reka Cipta Dan Inovasi Proton. Dalam mengadakan pertandingan ini tentulah proton dapat idea baru dari kalangan kakitangan yang berkebolehan dalam bidang kejuruteraan. Pada tahun 2011, proton telah menganjurkan Pertandingan Reka Cipta Dan Inovasi Proton dengan tema Compact Car. Lokasi Pertandingan ini di Kompleks Pusat Bandar Pasir Gudang Johor sempena Karnival Komuniti Pasir Gudang 2011 pada 17 dan 18 Disember. Kepakaran 8 jurutera dari Proton sendiri memenangi kejuaraan dengan tema “Green Car”. Pasukan yang bertanding diberi masa selama 6 bulan dan diberi kos RM8,000 bagi menyiapkan idea baru bagi produk Proton. Dengan adanya pertandingan ini, Proton boleh memberi satu keunikan baru dalam setiap produk yang akan dikeluarkan pada masa hadapan. Antara kereta concept mengalami inovasi yang telah berjaya berdasarkan Pertandingan Reka Cipta Dan Inovasi Proton dikeluarkan adalah proton dalam siri “pahlawan” iaitu Proton Tuah, Proton Jebat, Proton Kasturi, Proton Lekir dan Proton Lekiu.

2. Konsep pengetahuan yang baru

          Proton juga mendapat sumber inovasi dalam konsep pengetahuan yang baru. Antara projek yang telah dijalankan adalah dalam penyelidikan dan pembanguan automobil proton bagi menjalankan fungsi sebagai organisasi dalam membentuk inovasi yang terbaru. Dikatakan bahawa projek ini mempunyai kemudahan dan insfrastuktur yang lebih baik bagi memenuhi objektif kerajaan dalam Pelan Induk Perindustrian Kedua di negara. Dengan teknologi yang tinggi, infrastuktur dilengkapkan demgan kemudahan yang tinggi disamping bagi menarik minat pengeluar kenderaan lain menggunakan kemudahan yang disediakan. Sebuah makmal telah dibina iaitu berkonsepkan “Milege Accumulation Chasis Dyamometer (MACD)” bertujuan mengkaji sistem pengukuran piawaian “suspension kinematics”, ujian ke atas enjin “dynamometer”, simulasi kajian dan kajian terhadap ketahanan kenderaan yang dihasilkan. Terdapat empat (4) objektif penyelidikan dan pembanguanan dalam Proton:-

i. Memendekkan tempoh pembangunan kenderaan baru dan penjimatan kos pembangunan
ii. Peningkatan keupayaan kejuruteraan
iii. Peningkatan kualiti produk
iv. Pemilikan “harta intelektual” rekabentuk

3. Perubahan Demografis

          Proton juga amat menitikberatkan keupayaan pengguna bersesuaian dengan perubahan demografis di negara. Antara penekanan Proton adalah memberi satu kepercayaan kepada pengguna, nilai bagi sesebuah kenderaan yang telah berlaku inovasi. Salah satu perubahan demografis yang mempengaruhi sumber inovasi proton adalah dari segi umur pengguna. Pengeluaran Proton Saga Face Lift X (FLX) inovasi bagi Proton Saga FL begitu menarik minat golongan muda kerana gaya yang lebih sporty. Dengan harga yang murah dalam lingkungan RM38,598 hingga RM44,998.00 memberi kelebihan kepada golongan muda untuk memiliki jenis kenderaan ini. Pengeluaran Proton Saga FLX ini berkaitrapat juga dengan faktor pendapatan seseorang pengguna. Proton Saga FLX memberi penjimatan sehingga 4% dalam bandar dan 10% pemanduan di lebuh raya dalam penggunaan petrol. Dengan mengambilkira faktor keselamatan, proton ini memberi satu perubahan dalam keselamatan iaitu memiliki sistem Antikunci Brek (ABS), Agihan Brek Elektronik (EDB) dan menambah fungsi beg udara keselamatan bagi penumpang hadapan selain kepada pemandu.

4. Keperluan Proses

          Dewasa ini, pencemaran alam semakin membimbangkan kita. Proton telah mengambil satu langkah yang bijak apabila Proton Holding Bhd bekerjasama dengan Agensi Inovasi Malaysia (AIM) dalam menganjurkan Cabaran Mobiliti Hijau Proton 2012 bagi memenuhi sumber keperluan proses dalam inovasi proton yang mahukan kenderaan yang dikeluarkan oleh proton adalah mesra alam. Dalam cabaran ini pihak yang terlibat adalah pihak industri, akedemik dan kerajaan dalam menjalin kerjasama kepada keperluan negara. Kerjasama ini dikenali sebagai ‘Triple Helix’. Cabaran ini telah telah dirasmikan oleh Perdana Menteri kita, YAB Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak yang mensasarkan inovasi ini dihasilkan oleh pelajar-pelajar universiti dengan menukar enjin konvensional kepada penggunaan elektrik sepenuhnya. Tujuan utama sumber keperluan proses ini adalah bagi kesihatan kita pada masa akan datang. Penggunaan elektrik atau kenderaan hibrid ini akan mengurangkan kesan karbon dan memelihara alam sekitar agar pencemaran udara dapat dikurangkan dengan lebih berkesan. Cabaran ini bukan sahaja akan melibatkan penggunaan kenderaan eletrik sepenuhnya tetapi juga sebagai memenuhi potensi inovasi dalam keupayaan kenderaan tersebut melalui pelbagai ujian termasuklah jarak pemanduan, tahap pecutan serta kelajuan maksimum.

          Bagi merealisasikan penggunaan Teknologi Hijau dalam pengeluaran kenderaan hybrid, kenderaan elektrik dan kenderaan mesra alam ini, ujian kenderaan Range Extender Vechicle (REEV) telah dijalankan oleh Proton dengan kerjasama kerajaan Malaysia. Pusat Inovasi berteknologi hijau ini ditubuhkan bagi memenuhi inisiatif teras hijau Malaysia. Salah satu inovasi yang memenuhi keperluan proses inovasi adalah Exora REEV yang memenangi Best E-REV category in the Brighton to London Future Car Challenge pada November 2010.


18 September 2012

Inovasi Dalam Proton

          Pada peringkat penubuhan Proton, jumlah pekerja hanya seramai 4200 orang sahaja. Dalam jumlah tersebut hanya 400 sehingga 500 jurutera yang bekerja dalam industri ini. Proton Holdings Bhd. telah menandatangai memorandum persefahaman (MoU) dengan Agensi Inovasi Malaysia (AIM) bagi meningkatkan lagi inovasi dalam bidang automobil. Proton Holding Berhad (Proton) telah menjalankan aktiviti-aktiviti yang melibatkan inovasi dalam sektor automotif bagi menjana produk yang lebih inovatif bagi kegunaan rakyat Malaysia. Bagi mencapai matlamat negara perindustrian, Perusahaan Otomobil Nasional di bawah Proton Holding Berhad telah disenaraikan di Bursa Malaysia. Proton Holding Berhad telah diberi kepercayaan untuk membeli 42.74% saham daripada Khazanah Nasioanl. Bagi tujuan tersebut tentulah Proton Holding Berhad mahukan sesuatu pembaharuan dalam produk mereka.

1. Inovasi Penciptaan Dalam Proton

          Apabila mengimbas kembali kepada kemampuan negara menghasilkan automobil nasional tentu kita kenal dengan nama Tun Mahathir bin Mohammad. Pemikiran inovasi beliau yang yakin akan kemampuan negara sebagai negara perindustrian berani untuk membawa idea menghasilkan kenderaan Proton Saga pada tahun 1982. Pada masa itu model Proton Saga sebenarnya adalah asas kepada kepakaran Mitsubishi Lance Fiore yang menggunakan kuasa 1300 cc dan 1500 cc. Pemasaran produk baru ini dianggarkan mengambil 70% pasaran kereta pada masa itu kerana disebabkan automobile nasional ini lebih murah dibandingkan dengan kenderaan import dari luar.

          Dengan idea kreatif dan inovatif, Proton telah berjaya mula menjual kereta Proton Saga dengan rasminya pada tahun 1989 dengan jualan lebih kurang 100,000 unit jualan. Pada permulaan model keluaran proton ini, enjin yang dibangunkan dan dibekalkan adalah berdasarkan teknologi daripada Mitsubishi. Berkat kesungguhan bagi menghasilkan kereta nasional Proton Saga secara perlahan-lahan teknologi ini berkembang di negara kita dan kita dapat melihat beberapa inovasi berlaku dalam kereta Proton Saga sehingga kepada model terbaru Proton Saga FLX.

2. Inovasi Perluasan Dalam Proton

           Bermula dengan Proton Saga pada tahun 1985 proton telah menambahbaik kedudukannya sebagai pengeluar kereta nasional yang pertama di Malaysia. Pada tahun 1990 proton saga limosin pula dipasarkan sehingga pelancaran proton saga iswara pada tahun 1992. Inovasi reka bentuk proton ini melihat kepada kemampuan untuk bertindak dalam merekacipta penambahan-penambahan kepada produk yang sedia ada.
Inovasi perluasan bermula apabila proton telah mengalami beberapa peringkat era pembangunan produk mereka. Proton Iswara telah dilancarkan bagi pada tahun 1992. Dengan tambahan kepada wajah baru Proton Iswara telah mengalami inovasi apabila teksi di Malaysia menggunakan tangki NGV (Natural Gas for Vehicle) diperkenalkan apabila Proton Iswara diperkenalkan. Penggunaan tangki NGV ini diletakkan dalam ruang bonet bagi penggunaannya. Inovasi seperti ini membawa penjimatan petrol kepada segelintir pemandu teksi di negara.

3. Inovasi Duplikasi Dalam Proton

          Peningkatan dalam pengeluaran kenderaan nasional ini telah membawa kepada inovasi duplikasi yang menambah fungsi tambahan kepada kenderaan nasional ini. Kita lihat bagaimana Proton Saga yang pertama mengalami inovasi duplikasi apabila beberapa kali bertukar wajah dan teknologi yang digunakan. Contohnya Proton Saga kepada Proton Saga Face Lift (Saga FLX) yang merupakan penambahan kepada kepentingan Proton Saga keluaran pertama.

          Kerjasama Proton dengan Lotus telah membawa satu lagi inovasi kepada proton apabila diberi kepercayaan mengubah bentuk dan meningkatkan model Satria GTi dan Perdana V6. Pada permulaan inovasi ini, proton telah mendapat idea untuk merekacipta kenderaan buatan sendiri iaitu Proton Waja pada tahun 2000. Model ini telah diperkukuhkan lagi dengan pengeluaran model Gen2 pada tahun 2004 dan Savvy pada tahun 2005. Kerjasama kedua-dua pihak membawa kepada pembangunan enjin baru yang menggunakan perisian komputer bersama, kemudahan dan peralatan bagi meningkatkan lagi mutu dan kecekapan enjin yang digunakan. Proton walaupun pernah dikatakan meniru teknologi luar tetapi sebenarnya telah menambah sistem keselamatan aktif. Inilah dikatakan inovasi duplikasi dengan menambah ciri-ciri keselamatan kepada pengendalian yang lebih stabil, casis yang mantap bagi ruang duduk penumpang lebih selamat, mempertingkatkan sistem brek dan pengurangan berat keseluruhan kenderaan bagi meningkatkan mutu dan prestasi kenderaaan.

4. Inovasi Sentisis Dalam Proton

          Proton turut mempamerkan keupayaan dalam inovasi sintesis. Ini dapat dilihat apabila banyak aplikasi yang dimuatkan dalam kenderaan yang dikeluarkan. Kita ambil satu senario harian kita. Kita ingin menuju ke satu tempat asing bagi kita yang belum kita pernah kunjungi. Keupayaan Proton menghasilkan inovasi dalam Sistem Kedudukan Global (GPS) dalam kenderaan menunjukkan lokasi tujuan adalah satu jenis inovasi sintesis yang terbaik. Malah keluaran Proton Preve menyaksikan satu lagi inovasi sintesis apabila proton berjaya mengeluarkan Proton Preve dengan tambahan fungsi sistem audio (CD MP3/Bluetooth, USB dan iPod) yang berintergrasi dengan sistem navigasi GPS tersebut dan didatangkan dengan skrin sesentuh. Selain itu Proton Preve ini mempunyai paparan SID (Smart Info Display) yang memberi pelbagai maklumat berguna kepada pemandu. Inovasi ini berlaku seiring dengan Proton mahu menjadikan kenderaan keluaran mereka mempunyai pelbagai fungsi apabila memandu di jalan raya.


Maklumat Kenderaan Terkini boleh diperolehi di laman sesawang http://corporate.proton.com

14 September 2012

Jenis Inovasi Dalam Usahawan


image
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jenis-jenis Inovasi Yang  Terlibat Untuk Usahawan

Post sebelum ini, saya telah publishkan maksud Inovasi dalam usahawan. Pada post kali ini kita akan lihat pula jenis inovasi dalam usahawan.

1. Inovasi Penciptaan

          Inovasi Penciptaan merujuk kepada kemampuan untuk mencipta produk yang baru dihasilkan. Ini bermakna produk tersebut belum lagi dipasarkan di mana-mana tempat. Inovasi dalam penciptaan ini perlulah produk asli yang belum difikirkan oleh orang lain untuk dikeluarkan.

        Kita telah maklum bahawa semua produk dan perkhidmatan yang disediakan di dunia ini ada penciptanya. Dalam inovasi jenis penciptaan ini, perkara yang perlu diambil kira adalah sesuatu produk tersebut adalah produk yang sebenar dan merupakan produk yang pertama dikeluarkan oleh seseorang atau organisasi perniagaan. Dengan kata lain inovasi penciptaan adalah proses menghasilkan produk yang belum ada kepada produk baru yang akan dipasarkan. Oleh kerana teknologi sentiasa berkembang maju dengan sumber yang terhasil membolehkan seseorang usahawan untuk menghasilkan satu inovasi penciptaan.

          Oleh kerana rekacipta bagi produk yang dihasilkan adalah baru dan asli, kemungkinan penerimaan awal terhadap inovasi ini dianggap sebagai keterlaluan sehingga menjadikan orang lain melihat inovasi yang dilakukan adalah di luar kemampuan fikiran mereka. Walau bagaimanapun, inovasi penciptaan inilah menyebabkan kita lebih selesa dan mempunyai pelbagai barang dalam kehidupan kita sehingga hari ini. Kita tidak mengetahui apa yang akan berlaku pada masa hadapan, tetapi tindakan satu inovasi penciptaan akan menyebabkan kita memiliki sesuatu yang belum lagi kita miliki.

2. Inovasi Pengembangan

          Dalam membincangkan keusahawanan dalam inovasi pengembangan, kebiasaannya usahawan akan menambah produk yang sedia ada dengan produk yang lain. Inovasi ini menggunakan cara menghasilkan produk yang berbeza atau meningkatkan lagi proses yang telah wujud dalam perniagaan itu.

3. Inovasi Duplikasi

          Inovasi duplikasi ini adalah proses replikasi terhadap produk dan perkhidmatan yang telah dijual di pasaran. Produk tersebut digunakan oleh pengguna dan menjadi satu kebiasaan kepada kita. Disebabkan proses penambahbaikkan produk sedia ada, ada sesetengah usahawan yang bertindak merujuk kepada produk sedia ada bagi menghasilkan inovasi terhadap produk. Walaupun begitu inovasi ini bukanlah satu proses peniruan produk yang sedia ada tetapi penambahbaikan dengan kekreatifan usahawan dalam mrekacipta sesuatu yang akan dipasarkan nanti.

4. Inovasi Sintesis
     
          Inovasi sintesis ini merupakan satu inovasi yang menggabungkan produk yang sedia ada menjadi satu. Idea yang terhasil dari inovasi sintesis ini adalah keupayaan untuk tidak mencipta produk yang baru, tetapi lebih kepada penyusunan produk yang lama dengan menambah satu produk baru bagi menyediakan kombinasi produk tersebut menjadi lebih berkualiti dan dwi penggunaannya. Kebiasaannya kedua-dua produk tidak mempunyai kaitan antara satu sama lain. Kita ambil contoh penggunaan telefon mudah alih sebagai alat komunikasi percakapan kini ditambah dengan penggunaan modem bagi membolehkah telefon mudah alih kini digunakan untuk rangkaian Internet.

Hasil dari tugasan OUMH2103 Enterpreneuship May 2012

13 September 2012

Maksud Inovasi Dalam Usahawan

          Perkembangan dalam oganisasi berkaitrapat dengan inovasi organisasi syarikat tersebut. Inovasi adalah fungsi utama dalam proses keusahawanan. Dengan adanya inovasi dalam organisasi, sesuatu idea menghasilkan produk akan terhasil apabila terdapatnya individu atau kumpulan yang kreatif dalam menghasilkan produk yang lebih berkualiti. Setiap organisasi yang mengeluarkan produk mempunyai saingan dalam pemasaran. Sebagai contoh pesaing utama bagi proton adalah Perusahaan Otomobil Kedua Sdn Bhd (PERODUA) yang dibentuk pada 1993 dengan kerjasama antara Malaysia dan Jepun. Inovasi akan berlaku sekiranya wujud persaingan dalam mengeluarkan produk terkini.
          
          Inovasi adalah fungsi utama di mana individu atau usahawan atau kumpulan usahawan yang mempunyai idea baru bagi mengambil peluang-peluang perniagaan ke dalam bentuk idea yang boleh dipasarkan. Menurut Kinicki dan Williams (2003), inovasi adalah “kaedah mecari jalan untuk menghasilkan produk baru, produk & perkhidmatan yang lebih baik”. Menurut (Chell, 2001) pula, “inovasi berfikir untuk menghasilkan sesuatu yang bati di pasaran yang akan merubah persamaan permintaan dan pengeluaran”.
          
          Inovasi adalah proses perlu dalam keusahawanan kerana apabila dengan adanya inovasi maka akan terhasil produk yang lebih baik untuk dipasarkan kepada pengguna. Inovasi juga akan memaksimumkan sumber yang ada tanpa melakukan pembaziran. Ini penting apabila inovasi produk yang dikeluarkan dapat direka tanpa membazir sumber, produk tersebut akan lebih murah dipasarkan untuk keperluan dan kehendak pengguna.

          Dalam artikel Creativity? Innovation? Are They Different? Do We Need Both? (N.Herman), beliau ada menyebut bahawa inovasi hendaklah seiring dengan kreativiti. Ini bermakna inovasi merupakan satu idea mengenai kreatif dalam mempertingkatkan lagi kualiti. Ini bagi tujuan menjayakan satu transformasi bagi memenuhi kehendak pengguna.

          Kreatif dan inovasi seiringan apabila kedua-duanya bergantung kepada maklumat yang releven, cara memanipulasikan maklumat tersebut, terdapatnya proses kreativiti dalam mencipta produk dan kemampuan kreativiti dan inovasi tersebut dalam menjana produk dan perkhidmatan yang baru.

         Dalam membincangkan perkara inovasi dalam sesebuah organisasi terdapat empat (4) asas dalam inovasi; iaitu inovasi penciptaan, inovasi perluasan, inovasi duplikasi dan inovasi sintesis. Setiap orang dalam organisasi perlu ada kemahuan untuk melakukan inovasi bagi membina kualiti produk atau perkhidmatan yang ditawarkan kepada penggguna.          

12 September 2012

Tiga Inisiatif Polisi Utama Malaysia

Pada kali ini kita akan lihat secara ringkas tiga inisiatif polisi utama yang dilaksanakan oleh Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak dalam mengatasi cabaran-cabaran integrasi nasional yang dikenalpasti. 

1)     Model Ekonomi Baru

          Model Ekonomi Baru telah dibentangkan di Persidangan Invest Malaysia 2010 di Kuala Lumpur pada 30 Mac 2010. Tiga prinsip yang ditekankan ialah berpendapatan tinggi, kemapanan dan keterangkuman (inclusive). Prinsip-prinsip ini dapat memacu ekonomi Malaysia untuk menjadi negara yang membangun sepenuhnya, meletakkan kedudukan negara yang berdaya saing secara strategik di dalam ekonomi serantau dan global, persekitaran yang mapan dan kualiti hidup secara menyeluruh. Semua pihak ataupun rakyat menikmati hasi kemakmuraan negara yang semakin meningkat. Lapan Inisiatif Pembaharuan Strategik:
 1. Menyuburkan kembali sektor swasta untuk menerajui pertumbuhan ekonomi
 2. Membangun tenaga kerja yang berkualiti dan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing
 3. Mewujudkan ekonomi domestik yang berdaya saing
 4. Memperkukuhkan sektor awam
 5. Melaksanakan tindakan afirmatif yang telus dan mesra pasaran
 6. Membina infrastruktur yang berasaskan pengetahuan
 7. Meningkatkan sumber pertumbuhan
 8. Memastikan pertumbuhan yang mapan
          Model Ekonomi Baru (MEB) menjadi instrumen penting untuk merobohkan tembok perkauman dan perasan prasangka di antara kaum di negara ini. Di bawah MEB, semua kaum akan mempunyai peranan dan peluang yang sama untuk menggilap potensi masing masing serta bersaing secara adil dalam sektor ekonomi. Setiap rakyat tanpa mengira kaum dan agama mendapat jaminan hak yang adil, perpaduan dan keharmonian kaum dapat direalisasikan.

2)     1Malaysia

         Perdana Menteri, YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Razak memperkenalkan Gagasan 1Malaysia iaitu prinsip “Rakyat Didahulukan,   Pencapaian   Diutamakan”. Definisi gagasan 1Malaysia menurut penjelasan YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak: “Kita berdiri, kita berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia dan kita mengambil tindakan-tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita. Rakyat daripada pelbagai kaum dan agama perlu berfikir melepasi sempadan kaum masing-masing. Mereka juga perlu melahirkan tindakan yang melepasi tembok kepentingan etnik dan kaum. Justeru, bangsa Melayu sebagai contoh, diminta tidak hanya berfikir dalam skop bangsa mereka sahaja. Mereka juga diminta tidak hanya membataskan tindakan mereka kepada perkara-perkara yang menjadi kepentingan mereka sahaja. Demikianlah juga dengan kaum-kaum yang lain, mereka dituntut melakukan perkara yang sama. Kita perlu mengambil tindakan-tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita lebih menjurus dan bersangkutan dengan kepimpinan negara. 1Malaysia menghargai dan menghormati prinsip-prinsip Perlembagaan Persekutuan serta identiti-identiti etnik setiap kaum di Malaysia, dan menganggapnya sebagai satu aset atau kelebihan yang patut dibanggakan.satu aset atau kelebihan yang patut dibanggakan. 1Malaysia yang digagaskan akan terlaksana dalam dua aspek utama seperti berikut:

          Menerapkan teras-teras perpaduan sebagai budaya dan amalan semua rakyat Malaysia. Teras perpaduan ini adalah komponen-komponen asas yang menguatkan semangat bersatu padu kalangan rakyat berbilang kaum.Teras Perpaduan ini disandarkan kepada tiga prinsip dalam memperkukuhkan perpaduan nasional.
 • Prinsip Penerimaan
          1Malaysia menekankan sikap penerimaan dalam kalangan rakyat berbilang kaum, di mana sesuatu kaum menerima keunikan kaum yang lain seadanya agar dapat kita hidup bersama dalam keadaan saling menghormati sebagai rakyat dalam satu negara
 • Prinsip Kenegaraan
         Datuk Seri Najib Tun Razak mengilhamkan 1Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan sebagai gagasan untuk memupuk perpaduan rakyat berbilang kaum di negara ini. Prinsip-prinsip Kenegaraan berasaskan kepada dua perkara iaitu Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Rukun Negara dibentuk pada 30 Ogos 1070 oleh Majlis Gerakan Negara (MAGENDRA) selepas berlakunya tragedy 13 Mei 1989.
 • Prinsip Keadilan Sosial
          Semua rakyat Malaysia akan terbela dan tiada mana-mana pihak akan dipinggirkan. Keadilan ini mestilah mengambilkira taraf kemajuan kaum-kaum yang berada pada tahap yang berbeza. Oleh itu, dasar-dasar kerajaan dan peruntukan-peruntukan Perlembagaan yang memberikan pembelaan kepada golongan yang memerlukannya, akan tetap dilaksanakan. Melalui Gagasan 1Malaysia, setiap wakil rakyat bertindak melepasi sempadan kaum masing-masing dan melebarkan khidmat mereka kepada kaum-kaum lain.

Ketiga-tiga Teras Perpaduan ini didokongi oleh nilai-nilai murni termasuk nilai-nilai berikut:

i. Kesederhanaan
ii. Rendah Hati (Tawadhuk’)
iii. Berbudi Bahasa
iv. Hormat-Menghormati

         Nilai-nilai aspirasi yang digagaskan dalam konsep 1Malaysia ialah nilai-nilai yang perlu ada pada masyarakat progresif dan dinamik yang akan memacu negara ke arah mencapai status negara maju.  Terdapat lapan nilai yang diterapkan oleh YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak dalam Gagasan 1Malaysia. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatupadukan rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. 

Lapan nilai tersebut adalah:

i. Budaya berprestasi tinggi
ii. Budaya ketepatan
iii. Budaya ilmu
iv. Integriti
v. Ketabahan
vi. Kesetiaan
vii. Kebijaksanaan
viii. Budaya inovasi

3.  Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)

          Pada Isnin (27 Julai 2009), Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan Indeks Prestasi Utama (KPI) enam teras Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA), termasuk membabitkan bidang usaha bagi mengurangkan kadar jenayah, dan memerangi rasuah. Bidang-bidang lain termasuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan; meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah; memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman; dan menambah baik pengangkutan awam dalam jangka masa sederhana.
Bagi setiap NKRA, seorang menteri akan dilantik sebagai 'lead minister' atau menteri pimpinan bagi menerajui NKRA yang ditetapkan. Menteri-menteri yang dilantik ialah:

i. Tan Sri Muhyiddin Yassin (Timbalan Perdana Menteri, Menteri Pelajaran) bagi NKRA untuk meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan.

ii. Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Menteri Dalam Negeri) bagi NKRA mengurangkan kadar jenayah, Keselamatan dan peningkatan Prestasi Agensi Penguatkuasaan.

iii. Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz (Menteri di Jabatan Perdana Menteri) bagi NKRA memerangi rasuah. Mengemaskini polisi, prosedur dan penguatkuasaan. Kerajaan telah membentuk Suruhanjaya Pencegahan Malaysia dalam bidang perundangan lebih efektif

iv. Datuk Seri Sharizat Abdul Jalil (Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat) bagi NKRA meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah. Membenteras kemiskinan tegar.

v. Datuk Seri Shafie Apdal (Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) bagi NKRA memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman. Kerajaan giat menaiktaraf kehidupan rakyat yang berbilang bangsa.

vi. Datuk Seri Ong Tee Keat (Menteri Pengangkutan) bagi NKRA menambahbaik pengangkutan awam yang lebih komprehensif memmenuhi keperluan rakyat.         

         Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) ini membuktikan Kerajaan di bawah pimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak begitu telus dan komited untuk melaksanakan transformasi perkhidmatan kerajaan yang bermutu tinggi kepada rakyat. Selain daripada itu juga Kerajaan pimpinan YB PM telah memperkenalkan sistem pengukuran prestasi yang boleh membuktikan secara fakta keberkesanan setiap 6 bidang NKRA. NKRA ini juga merupakan manifestasi kerajaan dalam meletakkan amanah dan mandat rakyat di kedudukan tertinggi dan bermaruah di samping mencapai konsep 1Malaysia di mana, “ rakyat didahulukan dan pencapaian di utamakan.”

          Perpaduan dan Integrasi di Malaysia berkaitrapat dengan kumpulan-kumpulan etnik. Sejak zaman pemerintahan British lagi, dasar “Pecah dan Perintah menyaksikan sistem ekonomi terdahulu telah dipisahkan agar hubungan etnik di Tanah Melayu pada masa itu tidak berkembang. Malah rakyat dipisahkan kawasan tempat tinggal berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan. Kita melihat sejarah apabila pada zaman pemerintahan dahulu membawa kepada kepincangan perpaduan rakyat apabila pelajar Melayu dibenarkan belajar di sekolah vernakular atau sekolah Inggeris berdasarkan taraf seseorang. Bagi orang India pula belajar di sekolah Tamil di estet. Manakal bagi orang cina terkenal dengan tradisi pendidikan diutamakan. Oleh yang demikian guru-guru datang dari negara china untuk mengajar mereka. Oleh yang demikian, Perdana Menteri telah membawa banyak perubahan bagi menyatupadukan rakyat Malaysia pada masa kini dengan menwujudkan Model Ekonomi Baru, Gagasan 1Malaysia dan NKRA. Tujuan utama pembentukan polisi tersebut adalah untuk perpaduan dan integrasi nasional dikalangan rakyat Malaysia.


Rujukan :


1) Ting Chew Peh Hubungan Ras dan Etnik: Suatu Pengenalan, Kuala Lumpur : Pustaka Dimensi. (1987)
2) Sidang Pengarang ILBS, Malaysia Kita: Panduan dan Rujukan untuk Peperiksaan Am Kerajaan
(Cetakan Kelima 1999), Kuala Lumpur

11 September 2012

Tiga Cabaran Perpaduan dan Integrasi Nasional

Dalam mengutarakan perpaduan dan interasi nasional terdapat tiga cabaran Perpaduan dan Integrasi Nasional yang perlu kita ketahui, cabaran utama adalah menyatupadukan rakyat di Malaysia. Masalah-masalah ini wujud daripada tiga sumber iaitu:

i. Masalah dari segi pembangunan dan pendapatan tidak seimbang yang dialami oleh rakyat daripada sesuatu keturunan bangsa.

ii. Masalah yang timbul daripada penyatuan wilayah di dalam sesebuah negara apabila ada didapati ada di antara wilayah di dalam negara itu berpecah dan mendirikan negara yang merdeka.

iii. Masalah yang timbul daripada rakyat yang berbilang bangsa. Masalah ini akan menjadi serius jika terdapat perbezaan daripada segi keturunan, agama, bahasa dan adat resam. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik dalam perbezaan tersebut.

     Sejarah, budaya, bahasa, agama dan adat resam yang berbeza, sejak dahulu membawa cabaran peraduan dan integrasinasional kaum di Malaysia. Tiga cabaran utama kepada perpaduan dan integrasi nasional dalam konteks Malaysia ialah:

Sistem pendidikan yang berbeza

       Sistem pendidikan bermula sejak zaman pemerintahan British lagi pada abad ke 19. British telah mengutamaakan pelajarn bagi Melayu dan Inggeris. Manakala bagi orang cina dan Tamil, pendidikan berkembang tanpa disokong oleh pihak British. Pendidikan Cina menggunakan bahasa pengantara cina, guru yang datang dan buku teks datang dari negara China. Bagi orang India pula bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Tamil. Pada zaman pemerintahan Inggeris sukatan yang dianggap terbaik adalah sekolah Inggeris. Sekolah ini banyak memberi kesan kepada perpaduan rakyat pada masa itu kerana tidak semua yang boleh mendapat pendidikan Inggeris. Dasar pendidikan yang dibawa oleh British seperti Sekolah Melayu, Sekolah Cina, Sekolah Tamil, dan Sekolah Inggeris ini memberi kesan kepada menghadkan pendidikan antara kaum, pendidkan berdasarkankan tempat tinggal, pendidikan berdasarkan pekerjaan, dan menimbulkan masalah bahasa di kalangan rakyat. Sebenarnya, tujuan Britihs adalah untuk mengekalkan “Pecah dan Perintah” yang diamalkan agar setiap golongan memberi kepentingan pendidikan kepada mereka. Pemisahan golongan berpelajaran Inggeris dan vernacular hanya untuk menjaga kepentingan ekonomi sahaja pada masa itu bukan bertujuan menyatupadukan rakyat. Kesan daripada ini, ramai orang melayu bekerja untuk sara diri, orang cina bekerja di lombong dan orang India bekerja di ladang estet.
Perubahan sistem pendidikan akan membawa perpaduan dan integrasi nasional kepada rakyat walaupun memakan masa yang lama. Laporan Razak yang dibawa oleh Dato’ Abdul Razak bin Hussein yang berusaha agar sukatan pelajar sekolah adalah sama. Ini bertujuan mengwujudkan nilai-nilai intergrasi dikalangan kanak-kanak. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara disamping menjaga kebudayaan kaum lain. Idea ini mendapat tentangan orang melayu dan orang bukan melayu. Laporan Rahman Talib 1960 dibentuk bagi menyempurnakan lagi Laporan tersebut dan menghasilkan Akta Pelajaran 1961.

Penumpuan terhadap sektor ekonomi yang berbeza
       
       Masalah perpaduan yang dihadapi adalah berpunca daripada dasar-dasar Inggeris yang telah menjajah negara ini. Ketiga-tiga golongan penduduk yang terbesar ini tinggal berasingan dan menjalankan pekerjaan yang berlainan. Dasar ‘Pecah dan Perintah” ini dilakukan oleh Inggeris untuk mengelakkan perpaduan antara pelbagai kaum yang dikhuatiri akan mengancam kedudukan mereka. Masyarakat Melayu bekerja sebagai petani dan nelayan di kampung, masyarakat Cina pula mewarisi perniagaan secara turun-temurun dan tinggal di bandar manakala masyarakat India bekerja sebagai penoreh getah dan tinggal di estet. Dasar ini telah berjaya direalisasikan bagi mewujudkan kelompok-kelompok etnik yang berdasarkan kegiatan ekonomi yang tinggal dalam kelompok masing-masing. Tidak terdapat satu dasar yang tegas ketika itu untuk menyatupadukan ketiga-tiga golongan rakyat ini. Oleh kerana wujudnya perbezaan di antara ketiga-tiga golongan masyarakat ini dan tiada polisi pihak penjajah untuk menyatupadukan mereka, maka wujudlah syak wasangka dan sikap curiga di kalangan mereka. Selepas merdeka, didapati orang-orang Melayu berada di dalam kemiskinan manakala masyarakat Cina pula terus menguasai bidang perniagaan dan bidang ekonomi yang lain. Golongan Bumiputera terus bimbang bahawa orang-orang asing akan menguasai semua bidang dan mereka akan tenggelam di tanah air mereka sendiri disebabkan kemiskinan. Kaum Cina dan India pula bimbang kerana syarat-syarat hak kerakyatan mereka akan tergugat walaupun mereka bersedia menumpukan perhatian taat setia kepada negara ini. Mantan Perdana Menteri kita Tun Abdul Razak Dato’ Hussein telah memperkenalkan Dasar Ekonomi Baru pada 1971 bagi mencapai perpaduan dan integrasi nasional. Beliau digelar Bapa Pembangunan.
        
Fahaman dan pengaruh politik yang berbeza.
   
       Fahaman politik setiap kaum berbeza. Bagi kaum Cina dan India hal-hal yang berlaku di negara asal mereka lebih penting daripada fahaman politik di Tanah Melayu. Setiap kaum sentiasa berusaha untuk memastikan pengekalan identiti kaum, bahasa dan budaya masing-masing dengan menggunakan media dan saluran seperti pendidikan , program keagamaan ,akhbar dan peraturan social. Pada tahun 1930, telah berlaku pergeseran antara orang Cina dengan Jepun di negara China. Ramai orang Cina di Tanah Melayu yang terdorong untuk kembali ke tanah air mereka bagi membantu sanak-saudara mereka. Apabila fahaman komunis menular di negara mereka, fahaman tersebut juga menular kalangan orang Cina di Tanah Melayu. Orang India juga beranggapan India sebagai tanah air mereka dan berharap untuk kembali. Peristiwa yang berlaku di India dianggap lebih penting daripada apa yang terjadi di Tanah Melayu. Persatuan-persatuan India yang muncul lebih cepat seperti Persatuan India pada tahun 1937 yang memperjuangkan pekerja-pekerja India. Bagi orang Melayu, mereka sentiasa memastikan hak dan kepentingan mereka di tanah air terpelihara. Kurangnya penyatuan menyebabkan perjuangan orang Melayu hanya tertumpu pada kaum mereka sendiri. Fenomena ini tergambar sebagaimana yang diperjuangkan oleh orang melayu dalam majalah-majalah seperti Saudara, Pengasuh, Utusan Melayu, Warta Melaya, dan Majlis. Fahaman politik.
Kesan daripada polisi yang dibawa oleh Inggeris sengaja memisahkan kaum-kaum di Tanah Melayu menyebabkan perselisihan faham antara rakyat. Kita lihat sejarah pada 13 Mei 1969, di mana kerajaan terpaksa mengisytiharkan darurat akibat rusuhan kaum apabila kaum cina menentang soal bangsa melayu dengan bahasa melayu, kedudukan istimewa orang melayu dan hak kerakyatan bukan Melayu selepas Pilihanraya 10 Mei 1969 dijalankan. Perbalahan ini semakin rumit apabila dikatakan melayu memandang negatif terhadap orang cina kerana tidak mengenang budi terhadap kerakyatan yang diberikan. Ini dikuatkan lagi dengan fahaman komunis yang menular dalam masyarakat Cina. Dianggarkan pada peristiwa ini, seramai 196 mati, 449 cedera, 39 hilang dan 9143 ditahan. Ini membawa kepada cabaran kepada perpaduan dan integrasi pada masa itu.
       Pada zaman Perdana Menteri pertama Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Shah, masalah perkauman semakin parah apabila Singapura memasuki Malaysia yang ingin membawa konsep “Malaysian Malaysia” yang mahukan tiada kaum yang boleh mengaku asli daripada kaum lain. Ini menyebabkan orang Cina dan Melayu semakin renggang. Pada masa Tun Dr Mahathir Mohammad pula sejarah perpaduan rakyat menyaksikan peristiwa di mana UMNO dianggap sebagai pemerintah tidak sah disebabkan segelintir ahli UMNO yang tidak berpuas hati pada tahun 1988. Pada masa itu, Tun Abdullah Badawi membentu Semangat 46 bagi kembalikan kegelimangan UMNO. Peristiwa sebegini mengwujudkan jurang perpaduan dan integrasi nasional rakyat Malaysia.

Maklumat diperoleh dari Malaysia Kita (Cetakan Kelima: 1999) m/s 260 Konsep Perpaduan


10 September 2012

KONSEP ASAS PERPADUAN DAN INTEGRASI NASIONAL

Integrasi amat sukar untuk difahami kerana memerlukan pengorbangan dalam menjayakannya. Proses ini bukan mudah dicapai sekiranya masyarakat di Malaysia masih lagi mempunyai sikap berpuak-puak dan bersikap perkauman antara satu dan lain. Sebab itulah terdapatnya tiga konsep asas perpaduan dan integrasi nasional yang perlu kita fahami terlebih dahulu.

Asimilasi
          Menurut Kamus Dewan Edisi Empat, asimilasi bermaksud pemaduan bermacam-macam atau jenis atau berbagai-bagai unsur menjadi satu seperti pemaduan unsur-unsur daripada kebudayaan yang berlainan menjadi satu kebudayaan. Ini bermakna asimilasi merupakan satu proses dua kebudayaan dibentuk menjadi satu bentuk budaya yang baru bagi mengurangkan perbezaan etnik yang ketara. Masyarakat yang berfikiran secara berlainan akan bersatu dalam kebudayaan yang sama.. Asimilasi mutlak atau sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan dan identiti diwakili dengan formula A+B+C =A. Etnik minoriti iaitu B dan C akan mengamalkan bentuk kebudayaan A yang merupakan golongan dominan dalam sesebuah negara. Di Malaysia, sebagai contoh asimilasi bukanlah konsep perpaduan yang baru di Malaysia. Kita lihat sahaja, masyarakat Baba dan Nyonya menjadi rujukan terbaik hasil daripada proses asimilasi etnik Cina dengan kebudayaan Melayu. Pada zaman Kesultanan Melaka dan Kesultanan Johor-Riau asimilasi suku Orang Laut berlaku apabila dalam perkahwinan campur berlaku menyebabkan Suku Mah Meri, suku Orang Kanaq, suku Orang Kuala dan suku Orang Seletar dikategorikan oleh Malaysia sebagai orang asli Malaysia. Pada hari ini kita dapat melihat orang Cina dan India berbaju kurung dan ini tidak memberi pandangan yang sinis oleh orang Melayu. Berkat daripada sistem pendidikan kebangsaan, generasi muda bukan Melayu begitu fasih berbahasa kebangsaan.

Amalgamasi
          Amalgamasi merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. Cara utama dalam menentukan proses amalgamasi adalah dengan terjadinya perkahwinan campur antara kumpulan etnik. Terori amalgamasi dinyatakan dalam bentuk formula A+B+C=D, disini A,B, dan C mewakili kumpulan etnik berlainan dan D mewakili amalgam, satu kumpulan baru terhasil daripada penyatuan A,B dan C. Sebagai contoh, kumpulan-kumpulan etnik yang sedia wujud mengamalkan perkahwinan campur lalu membentuk satu generasi baru atau budaya baru tanpa menuruti budaya asal mereka. Di Malaysia, proses amalgamasi yang dapat kita lihat pada masa kini adalah masyarakat Serani iaitu perkahwinan campur antara orang Portugis dan Melayu.

Pluraliti
          Pluraliti ataupun majmuk bermaksud gabungan dua atau tiga perkataan yg mem punyai satu pengertian. Masyarakat majmuk bermaksud ~ masya rakat yg terdiri daripada beberapa kaum (suku bangsa) atau bangsa.Pluralisme budaya bukan fenomena baru dalam Alam Melayu. Interaksi antara pelbagai budaya seperti Arab pra-Islam, Hinduisme, Buddhisme, Arab Islam dan Eropah (yang diwakili oleh Portugis, Sepanyol, Belanda dan British) dengan budaya Alam Melayu telah berlaku sekurang-kurangnya sejak abad ke 5 Masihi lagi. Pertembungan dan pertemuan budaya-budaya besar dunia tersebut telah melahirkan satu ciri fenomena social yang istimewa dalam Alam Melayu iaitu fenomena kepluralitian budaya.
Backlink