Pelbagai Informasi

Melayu Maya - Informasi Internet

09 January 2014

Ron 97 naik harga berita palsu mulai 8 januari 2014

Berita yang disebarkan mengenai ron 97 naik harga mulai 8 januari 2014 adalah palsu.

Setakat ini tidak ada pekeliling yang jelas dan benar yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kewangan Malaysia mengenai perkara ini.

   Jelas sekali pada masa kini teknologo yang kita sering gunakan telah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

    Buat masa ini, kita tidak perlu risau mengenai kenaikan 5 sen yag disebarkan kerana ron 97 naik harga mulai 8 Januari 2014 adalah palsu.

Backlink