Pelbagai Informasi

Melayu Maya - Informasi Internet

21 April 2017

Siaran Media Pemberian Mata DemeritBaru-baru ini pada pihak JPJ telah melaksanakan pemberian mata demerit bagi kesalahan melibatkan 2 kesalahan utama iaitu perlanggaran lampu merah dan memandu. Dalam Sebelum ini pihak JPJ telah melaksanakan sistem ini tempoh 2 minggu untuk percubaan dan telah tamat 14 April 2017. Sistem Mata Demerit telah mula dikuatkuasakan pada 15 April 2017

20 kesalahan lain yang akan dimasukkan dari semasa ke semasa.

Dalam pada itu pihak JPJ telah membuat siaran media pemberian mata demerit menerangkan pengarah mempunyai kuasa untuk menggantung dan membatalkan lesen mengikut seksyen 35 dan 35A Akta JPJ 1987. Pengarah mempunyai kuasa melalui budibicara menentukan seseorang itu layak atau tidak untuk memegang lesen memandu.
Penentuan kelayakan ini dilakukan melali pemberian mata demerit.

Dalam pada itu, tiada isu double jeopady yang viral di facebook baru-baru ini. Kesalahan-kesalahan  ini akan diberi mata demerit tidak dan bukan berdasarkan terus kepada kesalahan tersebut.

Backlink